1°C

Beograd

BEOGRAD: Usvojen novi Statut grada!

Skupština grada Beograda usvojila je danas odluku o promeni Statuta grada kojim se gradu proširuju nadležnosti, i po kojima će Beograd imati 10 gradskih i sedam prigradskih opština sa većim ovlašćenjima.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić, obrazlažući rešenje tokom rasprave u gradskom parlamentu, rekao je da je nacrt Statuta bio predstavljen u Briselu, s obzirom da se 70 odsto propisa koji treba da se usklade na putu Srbije ka EU, odnosi na lokalne samouprave.

Jedna od najvažnijih promena je to što će 10 gradskih opština ubuduće vršiti legalizaciju do 400 metara kvadratnih i izdavati građevinske dozvole do 1.500 metara kvadratnih.

Prigradske opštine će vršiti legalizaciju do 3.000 i izdavati građevinske dozvole do 5.000 kvadratnih metara, a dobiće i pravo da van plana generalne regulacije donose urbanističke planove, uz saglasnost Grada Beograda, što će tim opštinama omogućiti da se brže razvijaju i bolje privlače investitore.

Statut će omogućiti da prigradske opštine, uz saglasnost grada, imaju svoja javna preduzeća, kao i da grad svoje izvorne nadležnosti može da prenese na prigradske opštine, što do sada nije bio slučaj.

Vesić je naveo da je suština izmena približavanje građanima mesta odlučivanja, tako da ne moraju da putuju više desetina kilometara da bi završili neki posao, pa će se osnivati posebni uslužni centri sa raznim službama u opštinama, pogotovo prigradskim.

Rekao je da je izmenama predviđena mogućnost prenošenja izvornih nadležnosti grada na opštine, te da prigradske opštine mogu da osnivaju javna preduzeća.

Opštine, gradske i prigradske, moći će da ulažu u javne objekte i javne površine, pa će opština, recimo, moći da uredi park, dečje igralište, ali i vrtić ili školu. Opštine će moći da ulažu u nekategorisane puteve u skladu sa Zakonom o putevima, ali i da grade ili obavljaju, uz saglasnost grada, deo komunalne delatnosti kao što su, recimo, pijace ili groblja.

Grad je dobio velike nadležnosti u poljoprivredi Zakonom o glavnom gradu, i deo svojih nadležnosti prebaciće na opštine koje će moći da osnuju poljočuvarske službe.

Zamenik gradonačelnika je naveo da nije zadovoljan nivoom decentralizacije koji se postiže izmenom tog dokumenta, jer je taj nivo ograničen postojećim Ustavom i ne prepoznaje beogradske opštine kao jedinice lokalne sampouprave.

Očekuje da će se ta nepravda ispraviti promenom Ustava.

Tanjug
Foto: Arhiva

Komentari korisnika (0)


Ostavite komentar