26°C

Beograd

VEĆE ZARADE: Zaposlenima u sudovima povećanje plata!

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) pozdravilo je danas odluku Vlade Srbije o povećanju zarade za sudije i tužioce, kao i zaposlene u sudovima i tužilaštvima za devet odsto jer je, kako smatra, njihov materijalni položaj jedan od najvažnijih aspekata ostvarenja ustavnih garancija nezavisnosti i samostalnosti.

Ova odluka Vlade je pozitivan korak usmeren ka ostvarivanju upravo ovih garancija, navodi UST u saopštenju.

Takođe je primetilo da je povećanje zarada sudija i tužilaca istovetno povećanju predviđenom i za pripadnike bezbednosnih službi i snaga, što ranije nije bio slučaj, pa tu odluku tumači kao prihvatanje cinjenice da sudije i tužioci predstavljaju prvu liniju odbrane u borbi protiv sistemske korupcije i organizovanog kriminala.

To je važna poruka države i jačanje njenih kapaciteta u daljoj borbi protiv sistemske korupcije i organizovanog kriminala, smatra UST.

Strukovno udruženje napominje da ostaje pri stavu da je potrebno da se zarade sudija i tužilaca urede na poseban način i da budu regulisane u okviru pravosudnih zakona, uvažavajući sve posebnosti posla, stepen odgovornosti i rizika sa kojim se sudije i tužioci susreću.

Takođe ostaje pri zahtevu da država što pre razmotri pitanje uvođenja beneficiranog radnog staža za sudije i tužioce, na način na koji je to uređeno za pripadnike bezbednosnih službi i snaga, navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug
Foto. Arhiva

Komentari korisnika (0)


Ostavite komentar