24°C

Beograd

MINISTAR ODBRANE OBIŠAO VOJNOGEOGRAFSKI INSTITUT!

Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas naučno-istraživačku ustanovu Vojnogeografski institut, čiji su osnovni zadaci obezbeđivanje geotopografskog materijala za potrebe sistema odbrane.

Poseta bila je prilika da se ministar odbrane uveri u osposobljenost, motivisanost i visoku stručnost zaposlenih u najstarijem institutu naše vojske.

Nakon referisanja zamenika načelnika Vojnogeografskog instituta potpukovnika dr Radoja Bankovića, Vulin je obišao proizvodna odeljenja sistema za aerofotogrametrijsko snimanje, 2D i 3D kartiranje, uz prikaz terenske obrade podataka i završne kartografske obrade, kao i Spomen sobu Instituta.

Govoreći o Institutu, potpukovnik Banković je istakao da su u prethodnom periodu uložena značajna sredstva kako bi se unapredio njegov rad, posebno naglašavajući da je nabavljen avion za snimanje, kamera i "lider" senzor za snimanje sa pratećom opremom.

- Očekuju nas četiri značajna projekta u vezi sa opremanjem, a to je oprema za izradu geotopografskog materijala, zatvoreni metrološki poligon, geo-portal Vojnogeografskog instituta i ''Dejta centar'', namenjen za skladištenje podataka ne samo za potrebe VGI, već celokupnog sistema odbrane - naglasio je potpukovnik Banković dodajući da ulaganje u opremu ne bi imalo efekta bez rada i zalaganja obučenog i visokomotivisanog kadra Instituta.

On je posebno istakao da VGI, kao akreditovani istraživačko-razvojni institut, sarađuje sa više od 20 fakulteta i univerziteta, a radi se i na projektima "Nacionalni atlas" sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i projekat "Enciklopedija Republike Srbije" sa Maticom Srpskom, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Vojnogeografski institut jedna je od najstarijih ustanova naše vojske.

Osnovan je 5. februara 1876. godine, kao Drugo (Geografsko) odeljenje Glavnog đeneralštaba Srpske Vojske.

Odeljenje je 1920. godine preraslo u Geografski institut (1923. u Vojnogeografski institut) - prvu vojnu ustanovu koja je ponela naziv "institut".

Prva karta koja je nastala kao rezultat rada ustanove je Karta Sliva Južne Morave u razmeru 1:300.000 koja je publikovana 1881. godine.

Izvor:Tanjug
Foto: Arhiva

Komentari korisnika (0)


Ostavite komentar